Acil servis hekimlerinin sadece yüzde 1’i kendini güvende hissediyor

İzmir Tabip Odası, acil serviste çalışan doktorlara yönelik anket düzenledi. 112’si bayan 330 doktorun katıldığı 44 soruluk ankete, devlet ve özel hastanelerin acil servislerinde çalışan acil tıp uzmanı, acil tıp asistanı, pratisyen doktor, uzman doktor ve asistanlar katıldı. Yüzde 52’si İzmir’den, yüzde 48’i ise öteki kentlerden olan acil servis doktorlarının katıldığı anketin ön sonuçları açıklandı.

Hala devam eden anketin ön sonuçlarını pahalandıran İzmir Tabip Odası Lideri Lütfi Çamlı, acil serviste çalışan doktorların yalnızca yüzde 1’nin misyon sırasında kendilerini inançta hissettiklerini söyledi.

Çamlı, ankete katılan acil servis tabiplerinin yüzde 92’sinin misyon yaptıkları servislerinde önemli güvenlik sorunu olduğunu, yüzde 90’ından fazlasının ise şiddete maruz kaldıklarını söylediğine dikkat çekti. Anket sonuçlarının acil serviste çalışan tabiplerin çığlığını yansıttığını vurgulayan Çamlı “Katılanların yüzde 90’ını, şu an servislerinde uygulanan performans sisteminin adil olmadığı görüşünde ve yüzde 55’i mesleklerini ya da branşlarını değiştirmeyi düşünüyor” dedi.

“GELENLERİN YARISINDAN FAZLASI ACİL OLMAYAN VAKA”

Çamlı, acil serviste bilhassa pandemi periyodunda iş yoğunluğunun çok fazla arttığını belirterek “Hekimlerimizin yüzde 55’i günde 100’den, yüzde 30’u ise 200’den fazla hastaya bakıyor. Bu da acil servis yükünün ne kadar arttığını gösteriyor. Doktorlarımızın yüzde 80’i baktıkları hastaların yarısından birçoklarının gerçekte acil servis yanlışı olmadıklarını tabir ediyor” dedi.

Çamlı, şöyle devam etti: “Ankette katılan doktorlarımızın yüzde 94’ü ne yazık ki tükenmişlik yaşadığını, yüzde 30’u da son bir yıl içerisinde depresyon tanısı aldıklarını belirtti.”

“ÇALIŞMA ŞARTLARI DEPRESYONA İTTİ”

Çamlı, şunları söyledi:

“Gerçekten sıkıntı şartlarda, özveriyle hizmet vermeye çalışan acil servis tabiplerinin gerek olumsuz çalışma şartları gerekse vakit içinde giderek düşen özlük hakları ve emeklerinin karşılığını alamamak, onları büyük ölçüde istifayı daha çok düşünen, depresyon yaşayan, tükenmişlik yaşayan tabipler haline getirdi.”

COVİD’Lİ HASTA BEN İSTEDİĞİM YERE ÇIKARIM

Bunları da beğenebilirsiniz