2021 KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı mı?

Üniversite tercih sonuçlarının açıklanmasıyla bir arada farklı kentlerdeki üniversitelere yerleşen öğrenciler, barınmak için araştırmalara başladı.

Bu süreçte devlet yurdunda kalmak isteyen adaylar KYK yurdu başvurularını yaptı. 

KYK YURT BAŞVURULARI 

Öğrenciler müracaatlarını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yaptı. 

Artık gözler KYK yurt sonuçlarında. Yurt sonuçlarının ne vakit açıklanacağına dair net bir tarih bulunmuyor. Lakin sonuçların 2 hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor. 

E-DEVLET KYK MÜRACAAT SAYFASI

KYK BURSUNDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş imtihanı ile orta vermeden kayıt yapan öğrenciler,

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)

ÖSYM imtihan sonucunda ham puan bazında belirlenen puan cinsinde birinci 100’e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, İdare Konseyi tarafından belirlenen, kıstaslara nazaran Amatör ulusal atlet olan öğrenciler,
burstan yararlanabilmektedir.

Not: Bir öğrenci tıpkı anda, hem burs hem de tahsil kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da tahsil kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu unsuruna nazaran burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci unsuru kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha evvel burs yahut tahsil kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi prestiji ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı asıllı öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Olağan tahsil müddetinden fazla ek müddet tahsil gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında tahsil gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe ters beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği kararlarına nazaran burs almaya kâfi bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

KYK YURT MÜRACAAT ŞARTLARI 

a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu kentin belediye hudutları dışında ikamet etmesi (Sağlık Konseyi raporu ile %40 ve üzerinde pürüzü olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi tahsillerini Aile ve Toplumsal Siyasetler Bakanlığı’na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet müdafaası altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

c) Öğrencinin, taksirli cürümler hariç, rastgele bir kabahatten ötürü hakkında 6 ay ve daha fazla mahpus cezası ile katılaşmış mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Uğraş Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Kısmı ile Dördüncü Kısımda düzenlenen hatalardan karar altına alınmamış olması ve bu kabahatlerden haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

d) Öğrencinin, Kurum yahut başka resmi kuruluşların yurtlarından “Süresiz çıkarma cezası” yahut öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

e) Memleketler arası öğrencilerin öğrenci dokümanı, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet müsaadesi evrakı ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi,

f) Zarurî staj hariç minimum fiyatın üzerinde fiyatla bir işte çalışmaması,

g) Öğrencinin, toplu yerlerde yaşamaya mani olacak düzeyde akıl ve ruh hastalığı yahut bulaşıcı hastalığı olmaması gerekir.

Bunları da beğenebilirsiniz