2021 DGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Tahsiline Dikey Geçiş İmtihanı, 11 Temmuz’da 81 vilayet ve Lefkoşa’da, 95 imtihan merkezinde uygulandı.

DGS SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan imtihan takvimine nazaran 2021 DGS sonuçlarının 13 Ağustos 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor.

DGS PUANI NASIL HESAPLANIR?

ÖSYM DGS müracaat kılavuzunda puan hesaplaması için şu bilgiler yer alıyor:

“SAYISAL VE SÖZEL STANDART PUANLARIN HESAPLANMASI

Yetenek testinin sayısal ve sözel kısımları için adayların testteki sorulara verdikleri yanlışsız ve yanlış karşılıklar farklı başka toplanacak, hakikat yanıt sayısından yanlış karşılık sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Adayların, sayısal ve sözel kısımların her birinden aldıkları ham puanların ortalaması ve standart sapması başka farklı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylelikle adaylar için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.

İmtihandan sonra ÖSYM Başkanlığı yahut yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular kıymetlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan bedelinin yine saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

ÖN LİSANS MUVAFFAKİYET PUANI

2021-DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans tahsilindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön Lisans Muvaffakiyet Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

2021-DGS’ye başvuran adaylardan YÖKSİS’te akademik not ortalamaları bulunanların bu bilgileri elektronik ortamda YÖKSİS’ten alınarak ÖSYM arşivine aktarılacaktır. ÖBP’nin hesaplanmasında bu bilgiler kullanılacaktır. YÖKSİS kaynaklı bilgisinde eksiklik/düzeltme olan adayların kendi üniversitelerine başvurarak bu bilgilerinin düzeltilmesini sağlamaları gerekmektedir.

DGS PUANININ HESAPLANMASI

Adayların testlerden almış olduğu puanlardan hesaplanan sayısal ve sözel standart puanlar ve ön lisans muvaffakiyet puanları (ÖBP) kullanılarak adayların yerleştirmede temel alınacak DGS puanları hesaplanacaktır. DGS puanını oluşturacak olan sayısal ve sözel standart puanlar ile Ön Lisans Muvaffakiyet Puanının yüklerini belirleyen katsayılar, Tablo-A’da yer almaktadır. Her aday için puanlar, tablodaki katsayılar ile çarpılarak toplanacak ve bulunacak toplam, adayın ilgili DGS puanını oluşturacaktır.

Her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2020-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2021-DGS’de ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır. 2021-DGS’de bir yükseköğretim programına yerleştirilen adayların 2022-DGS’de ilgili ÖBP’leri 0,45 katsayısı ile çarpılacaktır.

Bunları da beğenebilirsiniz